ระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อโคขุน

  • กรอกรหัสตรวจสอบย้อนกลับ 15 หลัก
  •  
     

เกี่ยวกับสหกรณ์โคเนื้อ ม.เกษตรฯ


ข่าวสาร

  • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือเพื่อขยายกิจการขุนโคจะได้รับเงินกู้ตามจำนวนโคเข้าลงทะเบียนขุนกับสหกรณ์ฯใน จำนวนเงินตัวละ 25,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่ สหกรณ์โคเนื้อฯค่ะ
  • ข่าวดีสำหรับสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อฯ ตามระเบียบของสหกรณ์ในการจ่ายเงินค่าซากให้สมาชิก
  • ที่ส่งโคเข้ามาแปรสภาพภายใน15วันนั้นสหกรณ์จะจ่ายทันทีเมื่อสมาชิกมาส่งโคเข้าแปรสภาพโดยมีน้ำ้หนักตามเกณฑ์ของสหกรณ์ฯรับเงินค่าซาก30,000บาท ในวันถัดไปที่นำโคมาขาย ส่วนที่เหลือจ่ายภายใน 15 วันเพื่อให้สมาชิกนำเงินไปหมุนเวียน

จำนวนผู้เข้าชม
ทั้งหมด 297214 คน วันนี้ 10 คน